Екип

Председател на НЧ "Пробуда - 1946" : Лилия Колева

    Образование:

    Софийски университет "Св. Климент Охридски" - специалност  Руска филология

    Следдипломна квалификация; Софийски университет "Св. Климент Охридски"  - Научно - техническа информация

    Специализация: Научно - техническа информация; Московски държавен университет

    Образование:

    Софийски университет " Св. Климент Охридски"

Членове: Бистра Дилянова - юрист

               Мая Накова - филолог   

               Доц. д-р Никола Василев

               София Василева - инженер

Библиотекар: 

 

Преподавател по пиано - Антонина Пашалиева

Преподавател по китара - Весела Виделова

Преподавател по изящни изкуства - Явор Янков

Преподавател по минибаскетбол - Цветана Кинанова

Ръководители клуб "Енциклопедия" - избрани педагози с координатор Явор Янков