Библиотека

Библиотечен фонд – 21991 рег. единици. Библиотеката разполага с компютър,библиотечна програма и многофункционално устройство, 9 заглавия периодични издания, вестници – 3 бр.

Всеки читател на библиотеката бива обслужен любезно и с много внимание от нашите високо квалифицирани библиотекари.

Работното време на библиотеката е от 10.00 до 18.00 часа всеки работен ден.

Всеки желаещ може да се запише в работни дни. За ползване на библиотечния фонд се заплаща символичен годишен членски внос.

Заповядайте при нас и се наследете на магията на книгата и четенето!

Всеки желаещ да направи дарение, винаги е добре дошъл.